Betlejem - Palestyna - Jerozolima     

Betlejem - Palestyna - Jerozolima


www.betlejem.com.pl

   

Betlejem - Betlehem - miasto narodzin Jezusa i biblijnego Judy


Betlejem
dla większości turystów wyprawa do Ziemi Świętej i Betlejem miejsca narodzen Zbawiciela - to wielka religijna pielgrzymka.

Betlejem, Jerozolima

Twoje zdrowie

Egipt Wakacje

Praca, Zarabianie

Tajlandia online

Akumulatory żelowe, UPS

NOWY TESTAMENT Ewangelia wg św. MateuszaGdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda,
oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:
Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon.
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela.
STARY TESTAMENT1 Księga Samuela


Rzekł Pan do Samuela: Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla.
Samuel odrzekł: Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział: Weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: "Przybywam złożyć ofiarę Panu". Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: Czy twe przybycie oznacza pokój?
Odpowiedział: Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę!

...
Dawid był synem Efratejczyka, tego, który pochodził z Betlejem judzkiego, a nazywał się Jesse i miał ośmiu synów.
W czasach Saula był on stary i podeszły w latach pośród mężów.
Trzej starsi synowie Jessego wyruszyli, udając się za Saulem na wojnę. Ci trzej synowie, którzy wyruszyli na wojnę, nosili imiona: najstarszy Eliab, drugi Abinadab, a trzeci Szamma.
Dawid był najmłodszy, trzej starsi wyruszyli za Saulem. Dawid często odchodził od Saula, aby pasać owce swojego ojca w Betlejem.

Kościół Narodzenia nad grotą w Betlejem Kosciół nad gortą w Betlejem
Bayt Lahm, Beit Lehem - po hebrajsku "dom chleba", po arabsku "dom mięsa" Mozaika
Wejście do groty w Betlejem Wejście do groty
W Grocie Narodzenia Polacy tradycyjnie zaśpiewali koledę W gocie Narodzenia Polacy tradycyjnie zaśpiewali koledę
Miejsce narodzin Jezusa Miejsce narodzin Jezusa
Wnętrze kościoła którego, historia sięga 326 roku kiedy to Konstantyn Wielki ropoczął budowę. Wejście do groty
Czy przywódcy Palestyny doczekają czasów pokoju ? Czy przywódcy Palestyny doczekają czasów pokoju ?
"To exist is to Resist" - na betonowym 8-metrowym murze wokół Betlejem odzwierciedla stan stosunków po obu stronach. To exist is to Resist
Betlejem - biblijne miejsce narodzin króla Dawida i Jezusa z Nazaretu dzisiaj oddzielone od Jeruzalem murem i pilnie strzeżoną granicą. Wejście do groty

Betlejem sąsiaduje poprzez betonowy mur z Jerozolimą - miastem trzech wielkich religii przyciągajacym rzesze turystów i pielgrzymów


Droga do Jerozolimy wzdłuż granicy z Jordanią /od wschodu/ a pustynią NEGEV /od zachodu/ akacja
Droga wiedzie doliną Wadi al-Araba od Eilat nad Morzem Czerwonym aż do Morza Martwego dziury
Kapiel w Morzu Martwym - najbardziej zasolony zbiornik wodny położony na głębokości 405 m.p.p.m.
/najglębsza depresja Świata/ Morze Martwe
Do Jerozolimy musimy pokonać ponad 1100m w górę drogowskaz
Herb Jerozolimy Herb Jerozolimy
Krzyż Jerozolimski Krzyż Jerozolimski
W Jerozolimie jest spokojnie, ale patrole wojska są widoczne ... armia
Mury Jerozolimy Mury Jerozolimy
Oliwki w Gethsemani podobno korzeniami sięgaja do czasów pierwszych wieków n.e. wyjazd_1108
Bazylika na Golgocie Bazylika
Kaplica ukrzyżowania Kaplica ukrzyżowania
Pozostawione świece dziękczynne świece
Arabowie - rynek, Jerozolima Arabowie - rynek, Jerozolima
Makieta Jerozolimy - kościoły, meczety i świątynie trzech wielkich religii sąsiadowały tutaj od wieków wyjazd_1108
Na tle zachodnich Barbi wBarbi
Przy ścianie płaczu - dla judaizmu miejsce najbliższe Boga /JHWH/ wyjazd_1108
Biblioteka przy Ścianie Zachodniej jedynej pozostałości po Świątyni Jerozolimskiej Biblioteka
Menora wykuta ze szczerego złota /kopia zaginionego oryginału/ czeka na swoje miejsce /dawniej w zburzonej Świątyni Jerozolimskiej/ Menora
Kopuła Kopuła
Brama Brama
Panorama Jerozolimy ze wzgórza oliwnego nocą.  Panorama Jerozolimy

BIBLIA - Księga Nehemiasza
Gdy przybyłem do Jerozolimy, spędziłem tam trzy dni.
Wtedy wybrałem się nocą - ja i niewielu mężów ze mną - a nikomu nie wyjawiłem, do jakiego dzieła na korzyść Jerozolimy Bóg mój mnie pobudził; i miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem.
I wyruszyłem nocą przez Bramę nad Doliną, potem obok Źródła Smoczego do Bramy Śmietników; i badałem mury Jerozolimy, które miały wyłomy, a bramy jej były strawione ogniem.
Gdy przeszedłem do Bramy Źródlanej i do Stawu Królewskiego, zwierzę, na którym jechałem, nie miało możności przejścia.
I szedłem nocą wąwozem w górę i badałem mur. Potem wszedłem znowu przez Bramę nad Doliną i powróciłem.
Lecz zwierzchnicy nie wiedzieli, dokąd poszedłem i co zamierzam zrobić; dotąd bowiem nie wyjawiłem tego Żydom - ani kapłanom, ani możnym, ani zwierzchnikom, ani innym urzędnikom.
Ale teraz rzekłem do nich: Widzicie nędzę, w jakiej się znajdujemy: Jerozolima jest spustoszona, a bramy jej spalone ogniem. Nuże! Odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem!
I wyjawiłem im, jak łaskawie ręka Boga mojego czuwała nade mną; również słowa, które mi król powiedział. A oni powiedzieli: Dalej! Budujmy! I nawzajem zachęcali się do dobrej sprawy.
Jerozolima
zapowiadana w świętych księgach jako miasto będące światłem dla świata doświadczyła swych mieszkańców tragicznymi losami.
Wielokrotnie zdobywana, niszczona, ograbiana, palona nie zachowała wielu śladów swojej świetności i wielkich wydarzeń sprzed wieków.
Kolejne nadbudowy pozacierały ślady dlatego historycy toczą do dzisiaj spory dotyczące identyfikacji miejsc historycznych.
Dzisiejsza Jerozolima będąca w centrum konfliktu izraelsko-palestyńskiego /dzielona murami na strefy/ jest jednoczesnie miastem olbrzymich nierówności sięgających od luksusowych rezydencji na wzgórzach po slamsy pasterzy na obrzeżach miasta.
Czy to jest przesłanie /ostrzeżenie/ jakie wysyła dzisiaj Święte Miasto - Jerusalem ?Kontakt w sprawie serwisu www.betlejem.com.pl

sellmarkt@gmail.com

Napisz do nas teraz!Napisz o Betlejem zamieścimy Twoje relacje zdjęcia            kontakt       sellmarkt@gmail.com     

  BETLEJEM     SANKTUARIA MARYJNE w POLSCE     SANKTUARIA MARYJNE na ŚWIECIE    
KOLĘDY     NOWY TESTAMENT     KSIĄŻKI      RADIO - madia katolickie     CHRISTMAS CARDS    
Cofnij do góry                       Copyright © by www.betlejem.com.pl