Betlejem - Palestyna - Jerozolima     

Betlejem - Palestyna - Jerozolima


www.betlejem.com.pl

   

Gniezno- Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego w Gnieźnie oo. Franciszkanów - Sanktuarium maryjne - Sanktuaria maryjne w Polsce i na świecie
SANKTUARIA MARYJNE w POLSCE     SANKTUARIA MARYJNE na ŚWIECIE     KOLĘDY     NOWY TESTAMENT    


Gniezno- Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego w Gnieźnie oo. Franciszkanów
Sanktuarium maryjneGniezno- Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego w Gnieźnie oo. Franciszkanów
Sanktuarium maryjne

Gniezno- Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego w Gnieźnie oo. Franciszkanów - Sanktuarium maryjneModa Fashion

Suplementy, dopalacze

Tajlandia online

Wakacje Podróże

Akumulatory żelowe, UPS

Gniezno- Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego w Gnieźnie oo. Franciszkanów - Sanktuarium maryjne:

Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego w Gnieźnie oo. Franciszkanów - obraz MB Pocieszenia Pani Gniezna, koronowany w 1997 r. przez Jana Pawła II

Wolfgang Amadeus Mozart, Laudate Dominum oraz Kościół franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego w Gnieźnie.( Cz.1) Franciszkanie zostali sprowadzeni do Gniezna w 1259 r. staraniem księcia Bolesława Pobożnego i jego żony błogosławionej Jolenty. Budowę kościoła i klasztoru rozpoczęto ok. 1275 r.; przerwała ją śmierć fundatora w 1279 r. Wkrótce książę Przemysł II rozpoczął budowę klasztoru Klarysek, w którym znaleźć miała schronienie księżna Jolenta. Jednonawowy kościół (oratorium) Klarysek był gotowy prawdopodobnie w 1283 r. Dopiero później przystąpiono do dalszych prac w kościele franciszkańskim. Jego budowę zakończono prawdopodobnie ok. 1295 r. Kościoły oraz zabudowania klasztorne spłonęły w 1613 r. Po odbudowie, a zwłaszcza po gruntownej przebudowie w 2. poł. XVIII w. zatraciły one wiele pierwotnych cech stylowych. W 1836 r. władze pruskie zamknęły klasztor Franciszkanów, rok później ten sam los dotknął klaryski. Klasztor franciszkański zajęło wojsko, dom Klarysek rozebrano na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. Franciszkanie powrócili do swej dawnej siedziby w 1928 r. W latach 1930-32 przeprowadzili konserwację świątyni, przywracając jej częściowo formy gotyckie. Wtedy też połączono z kościołem dawne oratorium klarysek. Dziś klasztor Franciszkanów Konwentualnych w Gnieźnie należy do Prowincji św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku. W 1998 r. kościół klasztorny stał się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna. Wczesnogotycki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Antoniego jest budowlą jednonawową z wydłużonym prezbiterium. Jego obecna nawa północna to dawne oratorium Klarysek. Barokowy wystrój fasady świątyni pochodzi z końca XVIII w. Kontrastuje z nim późnogotycka wieża dawnego oratorium, wzniesiona w XV w. (jej górną kondygnację dobudowano na początku XVII w.). Prezbiterium nakryte jest wczesnogotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Pseudogotyckie sklepienie nawy głównej założono w latach 1930-32; nawa boczna przykryta jest sklepieniem kolebkowo-krzyżowym z ok. 1614 r. Wyposażenie wnętrza przeważnie barokowe i rokokowe z 2. poł. XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się otoczony czcią wiernych obraz Matki Boskiej Pocieszenia z początku XVII w. W 1997 r. papież Jan Paweł II dokonał koronacji obrazu koronami papieskimi. Na ołtarzu w nawie północnej spoczywa skrzyniowy relikwiarz błogosławionej Jolenty, wykonany przed 1892 r. przez Gabriela Hermelinga z Kolonii. Barokowy klasztor, wzniesiony w XVIII w. częściowo na gotyckich fundamentach, przylega od północy do prezbiterium kościoła. Jego cztery skrzydła otaczają niewielki wirydarz. Zakon Braci Mniejszych utworzył św. Franciszek z Asyżu. Regułę zakonną zaaprobował ustnie w 1209 r. papież Innocenty III, a ostatecznie zatwierdził w 1223 r. papież Honoriusz III. Reguła ta nakazywała życie według zasad ewangelicznych, w pokorze i ubóstwie. W przeciwieństwie do powstałych wcześniej zakonów, franciszkanie działali w środowisku miejskim, utrzymując się z jałmużny. Franciszkanie pojawili się na ziemiach polskich już w 1227 r. Spory dotyczące interpretacji ogólnie sformułowanej reguły doprowadzały do licznych podziałów zakonu. Już w 2. poł. XIV w. powstała grupa obserwantów pragnących ścisłego zachowania ideałów franciszkańskich. Na ziemiach polskich ta zreformowana gałąź zakonu (zwana w Polsce bernardynami) pojawiła się w 1453 r. W 1517 r. papież Leon X podzielił franciszkanów na dwa zakony: Braci Mniejszych Obserwantów i Braci Mniejszych Konwentualnych. W wyniku dalszych reform z pierwszego z nich wyłoniły się dwie kolejne formacje, Bracia Mniejsi Ściślejszej Obserwancji (w Polsce obecni od 1587 r., popularnie zwani reformatami) oraz Bracia Mniejsi Kapucyni (działający w Polsce od 1681 r.). Kolejną reformę zakonu przeprowadził w 1897 r. papież Leon XIII. Od tego czasu istnieją trzy gałęzie rodziny franciszkańskiej: Bracia Mniejsi (OFM), w Polsce w zależności od proweniencji zwani franciszkanami, bernardynami lub reformatami, noszący habity brązowe, Bracia Mniejsi Konwentualni (OFMConv), noszący habity czarne oraz Bracia Mniejsi Kapucyni (OFMCap), noszący habity brązowe z charakterystycznymi wydłużonymi kapturami. Trzy węzły na białym sznurze, którym opasują się zakonnicy wszystkich trzech zakonów franciszkańskich, symbolizują śluby zakonne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.
SANKTUARIA MARYJNE w POLSCE
Bardo Kościół Nawiedzenia NMP oo. Redemptorystów     Bęczkowice Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, tzw. Pocieszna Górka     Będków Kościół Narodzenia NMP     Białystok Archikatedra Wniebowzięcia NMP     Biechowo kościół Narodzenia NMP oo. Paulinów     Bochnia Bazylika św. Mikołaja w Bochni     Bogucice - Katowice Kościół św. Szczepana     Borek Stary Klasztor Wniebowzięcia NMP     Borek Wielkopolski Kościół Pocieszenia NMP     Brdów Kościół św. Wojciecha oo. Paulinów     Brzesko Kościół Narodzenia NMP, Sanktuarium Matki Bożej Brzeskiej     Bydgoszcz Kościół katedralny św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy     Byszewo Kościół trójcy św.     Bytom Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny     Charłupia Mała Kościół Narodzenia NMP     Chełm Bazylika Narodzenia NMP     Chełmno Kościół farny Wniebowzięcia NMP     Chłopice kościół Wniebowzięcia NMP     Czarna Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej     Czastary Sanktuarium Narodzenia NMP     Czermna Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia     Czerwińsk nad Wisłą Bazylika Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą     Częstochowa Bazylika Jasnogórska Wniebowzięcia NMP i zespół klasztorny oo. Paulinów     Darłowo Kościół Wniebowzięcia NMP. Nadmorskie Sanktuarium MB Fatimskiej     Dąbrowa Górnicza Bazylika MB Anielskiej(chronologicznie drugi w Polsce, po Katedrze Wawelskiej kościół obdarzony godnością bazyliki, diec. sosnowiecka     Dąbrowica k. Jeleniej Góry Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej - Uzdrowienia Chorych     Dąbrówka Kościelna kościoł pw. NMP Wniebowziętej     Dąbrówka k. Ostrołęki Kościół pw. św. Anny     Dębowiec ("Polskie La Salette") Kościół MB Saletyńskiej     Domaniewice Kościół św. Bartłomieja     Domaradz obraz MB Nieustającej Pomocy, koronowany w 1958 r.     Dziekanowice Kościół Macierzyństwa NMP     Dzierzgów Kościół Wniebowzięcia NMP     Gdańsk Bazylika św. Mikołaja oo. Dominikanów     Gdańsk Kościół św. Katarzyny oo. Karmelitów     Gdańsk Kościół św. Piotra i Pawła     Gdańsk Matemblewo Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie     Gdańsk Oliwa Bazylika archikatedralna w Gdańsku-Oliwie     Gdów Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej     Gidle Kościół Wniebowzięcia NMP oo. Dominikanów     Gietrzwałd "Polskie Lourdes" Bazylika św.św. Piotra i Pawła i Narodzenia NMP     Gliwice Kościół Matki Boskiej Kochawińskiej oo. Jezuitów     Głogowiec Kościół Narodzenia NMP     Gniezno Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego w Gnieźnie oo. Franciszkanów     Golina Kościół św. Andrzeja Apostoła     Święta Góra koło Gostynia Bazylika Niepokalanego Poczęcia NMP kk. Filipinów na Św. Górze     Gościeszyn Kościół Nawiedzenia NMP     Goźlin-Mariańskie Porzecze Sanktuarium Matki Bożej Goźlińskiej, Parafia Matki Boskiej Bolesnej oo. Marianów     Górka Duchowna Kościół MB Pocieszenia i św. Michała Archanioła     Górka Klasztorna Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej, Kościół NMP Niepokalanie Poczętej     Górki Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej oo. Michalitów     Grodowiec Sanktuarium Maryjne w Grodowcu     Grudziądz Kościół św. Mikołaja w Grudziądzu     Haczów Kościół Wniebowzięcia NMP     Hodyszewo Kościół Wniebowzięcia NMP     Hrubieszów Kościół św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie     Hyżne Kościół Narodzenia NMP     Janów Lubelski Kościół św. Jana Chrzciciela     Jarosław Bazylika MB Bolesnej oo. Dominikanów     Jarosław Sanktuarium Matki Bożej "Bramy Miłosierdzia" w cerkwi greckokatolickiej Przemienienia Pańskiego     Jaroszowiec k. Olkusza Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu, diec. sosnowiecka     Jaśliska kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej     Jaworzno Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, diec. sosnowiecka     Jodłówka Kościół MB Pocieszenia     Juchnowiec Kościelny Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Juchnowcu     Kalwaria Pacławska Kościół Podwyższenia Krzyża Św. oo. Franciszkanów     Kalwaria Zebrzydowska Bazylika MB Anielskiej     Kałków-Godów kościół św. Maksymiliana Kolbego     Karpno Sanktuarium Matki Bożej od Zagubionych     Katowice Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP     Kawnice Kościół MB Pocieszenia     Kielce Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP     Kobylin Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku     Kodeń Bazylika św. Anny w Kodniu     Kolembrody Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny     Korbielów Kościół NMP Królowej Aniołów     Koszalin Sanktuarium Maryjne na Górze Chełmskiej     Kościerzyna Kościół Świętej trójcy     Kościerzyna Kaplica MB Królowej Aniołów     Kraków Bazylika Wniebowzięcia NMP i Królowej Polski "Kościół Mariacki"     Kraków Bazylika św. Franciszka z Asyżu oo. Franciszkanów     Kraków Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty ss. Prezentek     Kraków Kościół Nawiedzenia NMP oo. Karmelitów     Kraków Bazylika św. trójcy oo. Dominikanów     Kraków Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie - Arka Pana     Kraków Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty w Krakowie     Kraków kościół św. Szczepana     Krasnobród Kościół Nawiedzenia NMP     Krasnybór kościół Zwiastowania NMP     Krużlowa Wyżna Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny     Krzeszów Bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP     Leśna Podlaska Sanktuarium Matki Jedności i Wiary oo. Paulinów     Lewiczyn Kościół św. Wojciecha     Leżajsk Bazylika Zwiastowania NMP oo. Bernardynów     Licheń Bazylika Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu     Limanowa Bazylika Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, Kaplica Łask w Limanowej     trzy Lipy Kościół NMP     Lipinki Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach     Lubecko Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej     Lubiszewo Tczewskie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia     Lublin Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty     Ludźmierz Bazylika Wniebowzięcia NMP     Lubaczów Kościół św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie     Łańcut kościół parafialny pw. św. Stanisława     Łask Kolegiata Nawiedzenia NMP i św Michała Archanioła w Łasku     Łazówek kościół parafialny     Łódź kościół MB Zwycięskiej     Maków Podhalański kościół parafialny     Markowice Kościół Nawiedzenia NMP oo. oblatów Maryi Niepokalanej     Miedniewice Kościół Nawiedzenia NMP     Międzygórze Kościół MB "Śnieżnej"     Mińsk Mazowiecki Sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej     Mokobody Sanktuarium Matki Boskiej Budzieszyńskiej w Mokobodach     Moszczenica k. Gorlic Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej     Myślenice Kościół Narodzenia NMP     Nowa Ruda Sanktuarium na Kościelcu     Nowe Miasto Lubawskie Bazylika św. Tomasza Apostoła     Nowy Sącz Kościół Ducha św.     Obory Kościół Matki Boskiej Bolesnej oo. Karmelitów     Odporyszów Kościół Oczyszczenia NMP     Okulice Kościół Narodzenia NMP     Opole Katedra Podwyższenia Św. Krzyża     Osieczna Kościół Św. Walentego oo. Franciszkanów     Ostrowąs Kościół Narodzenia NMP     Oświęcim Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu     Otwock Kościół św. Wincentego a Paulo w Otwocku     Otyń Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego     Pajęczno Kościół Wniebowzięcia NMP     Parczew Bazylika Mniejsza pw. św. Jana Chrzciciela     Parkowo Kościół NMP Królowej Świata i św. Małgorzaty     Piaseczno k. Gniewa Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pomorza i Matki Jedności     Piekary Śląskie Bazylika NMP i św. Bartłomieja Apostoła     Piekoszów Kościół Narodzenia NMP     Pieranie Kościół św. Mikołaja     Piotrkowice Chmielnickie Kościół Zwiastowania MB     Piotrków trybunalski Sanktuarium MB Piotrkowskiej, Kościół Znalezienia Krzyża Świętego, oo. bernardyni     Piotrków trybunalski Sanktuarium MB trybunalskiej - kościół pw. św. Franciszka Ksawerego oo. Jezuitów     Płock bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP     Płoki Kościół Narodzenia NMP     Podzamcze k. Ogrodzieńca kaplica w Podzamczu, od 2001 jako diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej, diec. Sosnowiecka     Polanów Sanktuarium Maryjne i pustelnia franciszkańska na Świętej Górze Polanowskiej, koło Polanowa     Polańczyk kościół MB Królowej Polski     Poznań Kościół farny św. Stanisława bpa     Poznań Kościół św. Antoniego oo. Franciszkanów     Poznań Kościół Najświętszego Serca Jezusowego i MB Pocieszenia oo. Jezuitów     Pszów Bazylika mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie     Przasnysz Kościół św. Jakuba Apostoła i św. Anny oo. Pasjonistów     Przeczyca Kościół NMP Wniebowziętej     Przemyśl Bazylika Katedralna NMP i św. Jana Chrzciciela     Przemyśl Kościół św. Marii i Magdaleny oo. Franciszkanów     Przydonica Kościół Matki Bożej Różańcowej, św. Jana Kantego oraz Matki Bożej Pocieszenia.     Przyłęków Kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych Salezjanów     Racibórz Sanktuarium Matki Bożej Raciborskiej     Radzyń Podlaski Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy     Resko Sanktuarium Matki Boskiej Reskiej     Rokitno Bazylika mniejsza pw. MB Rokitniańskiej     Rokitno Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rokitnie     Różanystok Kościół Ofiarowania NMP kk. Salezjanów     Rychwałd Kościół św. Mikołaja     Rywałd Królewski Kościół św. Sebastiana oo. Kapucynów     Rzeszów Kościół Wniebowzięcia NMP oo. Bernardynów     Rzeszów Kościół Wniebowzięcia NMP Zaleskiej     Rzeszów Kościół MB Saletyńskiej     Sanok Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Ziemi Sanockiej w Sanoku     Sejny Bazylika Nawiedzenia NMP     Sianowo Kościół Narodzenia NMP     Sierpc Kościół Wniebowzięcia NMP, opactwo ss. Benedyktynek     Skalmierzyce Kościół św. Katarzyny     Skalnik Sanktuarium Matki Bożej, Pani Gór i Opiekunki Rodzin     Skarżysko-Kamienna Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej     Skępe Kościół Zwiastowania NMP oo. Bernardynów     Skoszewy Stare Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Barbary     Skrzatusz Kościół Wniebowzięcia NMP     Smardzowice Kościół św. Małgorzaty (pw. Matki Bożej Różańcowej), Sanktuarium Matki Bożej Smardzowickiej     Sosnowiec diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w dzielnicy Zagórze, diec. Sosnowiecka     Staniątki Kościół św. Wojciecha ss. Benedyktynek     Stara Błotnica Kościół Narodzenia NMP     Stara Wieś Bazylika Wniebowzięcia NMP oo. Jezuitów     Stary Borek Kościół św. Piotra i Pawła oo. Dominikanów     Stoczek Klasztorny Bazylika Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim     Studzianna Bazylika św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela     Studzieniczna Kaplica Matki Bożej Studzieniczańskiej     Sulisławice Kościół Narodzenia NMP     Swarzewo Kościół Narodzenia NMP     Szamotuły Kolegiata MB Pocieszenia i św. Stanisława     Szczecin Parafia Niepokalanego Serca NMP, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej     Szczyrzyc Kościół Wniebowzięcia NMP w opactwie oo. Cystersów     Szczyrk Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku na Górce księży Salezjanów     Szymanów Kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP ss. Niepokalanek     Święta Katarzyna Sanktuarium MB Częstochowskiej w Świętej Katarzynie. (woj.dolnośląskie)     Święta Lipka Kościół Nawiedzenia NMP oo. Jezuitów     Tarnobrzeg (Dzików) Kościół Wniebowzięcia MB oo. Dominikanów     Tarnowiec Kościół Narodzenia NMP     Tomaszów Lubelski Kościół parafialny Zwiastowania Najświętszej MP z 1627 r.     Tarnów Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej     Toruń Kościół św. Józefa oo. Redemptorystów     trąbki Wielkie kościół Wniebowzięcia NMP     trzebiatów Kościół Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w trzebiatowie z 1370 r.     trzebinia kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa     Tuchów Bazylika Nawiedzenia NMP i św. Stanisława oo. Redemptorystów     Tulce Kościół Narodzenia NMP     Tuligłowy Kościół św. Mikołaja     Tursko Kościół św. Andrzeja apostoła     Turza Śląska Kościół MB Fatimskiej     Twardogóra Bazylika MB Wspomożenia Wiernych w Twardogórze     Ustrzyki Dolne (Jasień) Kościół Wniebowzięcia NMP oo. Michalitów     Wałbrzych Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej - Pani Wałbrzycha     Wambierzyce Bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia NMP oo. Jezuitów     Warszawa Konkatedra Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie     Warszawa Kościół Narodzenia NMP     Warszawa Kościół NMP Łaskawej oo. Jezuitów     Warszawa Kaplica oo. Dominikanów     Warszawa Sanktuarium MB Fatimskiej     Wąbrzeźno Sanktuarium MB Brzemiennej     Wąsewo Kościół Narodzenia NMP     Wąwolnica Bazylika św. Wojciecha w Wąwolnicy     Wejherowo Kościół klasztorny Braci Mniejszych Franciszkanów pw. św. Anny     Wielkie Oczy Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Św. Andrzeja Apostoła     Wieleń Zaobrzański Kościół pw. Zwiastowania NMP po cysterski     Wieluń Bazylika Kolegiacka Bożego Ciała     Wieniawa kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej     Wiktorówki (na terenie TPN) Kaplica MB Jaworzyńskiej - Królowej Tatr     Wiślica Kolegiata Narodzenia NMP     Wodzisław Śląski Kościół Narodzenia NMP     Wojkowice Kościelne Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi, diec. Sosnowiecka     Wola Gułowska Kościół Nawiedzenia NMP oo. Karmelitów     Wrocław Kościół św. Klemensa Dworzaka oo. Jezuitów     Wrocław Kościół św. Wojciecha we Wrocławiu oo. Dominikanów     Wrocław Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu     Wrocław Kościół NMP na Piasku we Wrocławiu     Wrocław Kościół św. Augustyna we Wrocławiu     Wrocław Kościół św. Karola Boromeusza we Wrocławiu     Wysokie Koło Kościół MB Królowej Różańca Świętego     Zagórz Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny     Zakopane Kaplica MB Fatimskiej na Krzeptówkach     Zamość MB Odwachowska     Zawada Kościół Narodzenia NMP     Zawiercie-Skarżyce Kościół św. trójcy i św. Floriana w Zawierciu     Zielenice Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP kk. Orionistów     Złotków Kościół Imienia NMP     Żarki-Leśniów Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin     Żegocin Kościół Wniebowzięcia NMP
SANKTUARIA MARYJNE na ŚWIECIE     Agłona - Łotwa     Aparecida - Brazylia     Altötting - Niemczech     Betlejem Grota Mleczna - Palestyna / Izrael     Bra - Włochy     Deir Rafat - Sanktuarium Królowej Palestyny - Izrael     Einsiedeln - Szwajcaria     Fátima - Portugalia     Guadalupe - Meksyku     Jerozolima - miejsce narodzenia NMP, grób MB - Dolinie Jozafata, Bazylika Zaśnięcia NMP na Syjonie, Ain Karem - Izrael     Karmel - Izrael     Knock - Irlandia     La Salette - Francja     La Vang - Wietnam     Le Puy-en-Velay - Francja     Lewocza - Marianska Hora - Słowacja     Loreto - Włochy     Lourdes - Francja     Máriapócs - Węgry     Mariazell - Austria     Marija Bistrica - Chorwacja     Medziugorie - Bośnia i Hercegowina     Montserrat - Hiszpania     Nazaret - Izrael     Pasawa - Niemcy     Ralbitz-Rosenthal - Niemcy     Saragossa - Hiszpania     Szydłowo - Sanktuarium MB Szydłowskiej na Litwa     Torreciudad - Hiszpania     troki - Sanktuarium MB trockiej na Litwa     Waszyngton - Bazylika Niepokalanego Poczęcia - Stany Zjednoczone     Wiedeń - katedra św. Szczepana - Austria     Wilno - Ostra Brama na LitwaDodaj zdjęcia, filmy, informacje o tym sanktuarium !Kontakt w sprawie serwisu www.betlejem.com.pl

sellmarkt@gmail.com

Napisz do nas teraz!
Napisz o Betlejem zamieścimy Twoje relacje zdjęcia            kontakt       sellmarkt@gmail.com     

  BETLEJEM     SANKTUARIA MARYJNE w POLSCE     SANKTUARIA MARYJNE na ŚWIECIE    
KOLĘDY     NOWY TESTAMENT     KSIĄŻKI      RADIO - madia katolickie     CHRISTMAS CARDS    
Cofnij do góry                       Copyright © by www.betlejem.com.pl