Betlejem - Palestyna - Jerozolima     

Betlejem - Palestyna - Jerozolima


www.betlejem.com.pl

   

Nowy Testament - Ewnagelie - Dzieje Apostolskie


BIBLIA


Niezwyciężona Księga Biblia Żywe Słowo Pismo Święte Ewangelia Ew Wiara Krzyż Chrześcijanie Kościół Izrael Stary Testament Nowy Proroctwa Biblijne Prorocy Ewangelizacja Dobra Nowina Bóg Duch Święty Jezus Chrystus JHWH ADONAI ELOHIM JEHOWA LORD GOD Jahwe Pan Stwórca Zbawiciel Mesjasz Baranek Boży ewangelia świętego łukasza
Betlejem, Jerozolima

Twoje zdrowie

Egipt Wakacje

Praca, Zarabianie

Tajlandia online

Akumulatory żelowe, UPS

NOWY TESTAMENT Ewangelia wg św. MateuszaNowy Testament, Chrześcijańskie Pisma Greckie stanowią dla chrześcijan drugą, po Starym Testamencie, część Biblii.
Zbiór obejmujący 27 ksiąg powstał na przestrzeni 51-96 r. n.e. i przedstawia wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła.

Ewangelie

Ewangelia Mateusza

Ewangelia Marka

Ewangelia Łukasza

Ewangelia Jana


Dzieje ApostolskieKsięgi dydaktyczne (mądrościowe)


Listy św. Pawła
List do Rzymian
1 List do Koryntian
2 List do Koryntian
List do Galatów/List do Galacjan
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
1 List do Tesaloniczan
2 List do Tesaloniczan
1 List do Tymoteusza
2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
List do Hebrajczyków/List do Żydów

Listy powszechne

List Jakuba
1 List Piotra
2 List Piotra
1 List Jana
2 List Jana
3 List Jana
List Judy

Księgi prorockie

Apokalipsa św. Jana/Objawienie św. Jana
"Jezus - historia Jego życia oraz tych, którzy Go spotkali" to nic innego jak Ewangelia wg .sw .Łukasza przeplatana historiami ludzi, którzy zgodzili się opowiedzieć o tym, jak na swojej drodze spotkali Jezusa i jak to odmieniło ich życie.
Ludzie ci, to mieszanka różnych postaw, kultur, mentalności, ale to co ich łączy to miłość do Jezusa.


Kontakt w sprawie serwisu www.betlejem.com.pl

sellmarkt@gmail.com

Napisz do nas teraz!Napisz o Betlejem zamieścimy Twoje relacje zdjęcia            kontakt       sellmarkt@gmail.com     

  BETLEJEM     SANKTUARIA MARYJNE w POLSCE     SANKTUARIA MARYJNE na ŚWIECIE    
KOLĘDY     NOWY TESTAMENT     KSIĄŻKI      RADIO - madia katolickie     CHRISTMAS CARDS    
Cofnij do góry                       Copyright © by www.betlejem.com.pl